Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Gdzie wykorzystuje się pale prefabrykowane?

Gdzie wykorzystuje się pale prefabrykowane?

Pale prefabrykowane są niezwykle przydatne w budownictwie. Wykorzystuje się je m.in. do fundamentowania, znajdują one swoje zastosowanie w budownictwie mostowym, drogowym, morskim, czy hydrotechnicznym. Czytajcie dalej, jeśli jesteście ciekawi, w jakich projektach wykorzystuje się pale prefabrykowane?

Czym są pale prefabrykowane?

Pale prefabrykowane najczęściej wykonuje się z betonu, są one wytwarzane w specjalnych formach. Standardowe kolumny mogą mieć aż 15 metrów, nie mogą być wyższe, ponieważ utrudniłoby to transport. Jeśli potrzeba zastosować dłuższe pale, to łączy się je specjalnymi złączkami. Prefabrykaty betonowe zapewniają dobre fundamentowanie w trudnych warunkach, w gruntach o słabej nośności. Pale prefabrykowane wbijane wykorzystuje firma Keller, która z tej technologii korzystała przy posadowieniu turbin wiatrowych i pylonów.

Zastosowanie pali prefabrykowanych

Pale prefabrykowane wykorzystywane są w geotechnice, korzysta się z nich przy różnego rodzaju gruntach i tych słabszych i tych agresywnych. Takie rozwiązania dobrze sprawdzają się w miejscach, gdzie panują zmienne warunki. Z pali prefabrykowanych korzysta się też dlatego, że przenoszą one znaczne obciążenia, dzięki czemu zapobiegają osadzaniu się budynków.

Gdzie wykorzystać można pale prefabrykowane?

Pale prefabrykowane doceniane są przez geotechników, jak i specjalistów budowlanych. Znajdują one swoje zastosowanie w różnego rodzaju budownictwach, służą nie tylko do fundamentowania budynków. Poniżej przedstawiamy, przy jakich budowach również można korzystać z pali prefabrykowanych.

Budowa autostrady

Pale prefabrykowane wykorzystuje się np. do budowy autostrady, a dokładniej do budowy wiaduktu. Z tej metody korzystano np. podczas budowy wiaduktu na autostradzie A1, mowa o odcinku między Piekarami Śląskimi a Maciejowem. Do budowy wiaduktu wykorzystano pale o przekroju 400 × 400 mm.

Budowa farmy wiatrowej

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, z pali prefabrykowanych można także korzystać przy posadowieniu turbin wiatrowych. Pale prefabrykowane pozwoliły na bezpieczne posadowienie turbin wiatrowych w trudnych warunkach gruntowych (podłoże piaskowe) na powierzchni 15 km2.

Budowa kolei

Z pali prefabrykowanych korzystano także podczas rozbudowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Zbudowanie podtorza należało wykonać w miejscu starego nasypu kolejowego, który był zbudowany z piasków. Z tego też powodu należało przenieść duże obciążenia i wykorzystano do tego właśnie m.in. pale prefabrykowane.

A to tylko wąski zakres stosowania pali prefabrykowanych, wykorzystuje się je także do posadowienia nabrzeży portowych, obiektów kubaturowych, przemysłowych, handlowych. Wykorzystać je można także przy budowie różnego rodzaju zbiorników lub stacji benzynowych. W trudniejszych warunkach gruntowych pomagają także w posadowieniu ekranów akustycznych czy anten satelitarnych. Wyżej wspomniane zastosowanie z pewnością nie wyczerpuje możliwości pali prefabrykowanych, bo tych jest znacznie więcej.