Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Ilu pracowników zabraknie w branży budowlanej w 2024 roku?

Ilu pracowników zabraknie w branży budowlanej w 2024 roku?

Branża budowlana, będąca kluczowym sektorem gospodarki, stoi przed wyzwaniem związanym z prognozowanymi brakami kadrowymi w 2024 roku. Rozwój gospodarczy, zapotrzebowanie na nowe projekty budowlane oraz starzenie się populacji to tylko kilka czynników, które wpływają na rynek pracy w tej dziedzinie. Skupmy się zatem na prognozach dotyczących ilości pracowników, jakie mogą zabraknąć w branży budowlanej w najbliższych latach.

Prognozy dla branży budowlanej w 2024 Roku

Według ekspertów branża budowlana w 2024 roku będzie musiała zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami związanymi z brakami kadrowymi. Prognozy wskazują, że zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą znacząco przewyższy dostępność pracowników. Czynniki takie jak:

  • wzrost liczby projektów budowlanych
  • rozwój infrastruktury
  • inwestycje w sektorze mieszkaniowym

przyczynią się do dynamicznego rozwoju, ale jednocześnie postawią przed firmami budowlanymi trudności w znalezieniu wystarczającej liczby pracowników.

Skomplikowane projekty budowlane, wymagające specjalistycznych umiejętności, mogą stanowić szczególnie trudne wyzwanie, gdyż braki kadrowe mogą prowadzić do wydłużenia czasu realizacji i wzrostu kosztów inwestycji. Obecnie nawet 40% firm skarży się na braki kadrowe, a rynek budowalny pogłębia deficyty pracowników.

Wpływ braków kadrowych na rynek budowlany

Braki kadrowe w branży budowlanej mają potencjał istotnego wpływu na cały rynek budowlany. Konsekwencje tego zjawiska obejmują nie tylko opóźnienia w realizacji projektów, ale także wzrost kosztów związanych z podwyżkami płac, które są jednym z mechanizmów przyciągania pracowników do tego sektora. Firmy muszą być gotowe na konkurencję o ograniczoną liczbę wykwalifikowanych pracowników, co może negatywnie wpłynąć na ich rentowność i zdolność do konkurowania w przetargach.

W dłuższej perspektywie braki kadrowe mogą prowadzić do utraty reputacji firm budowlanych, zwłaszcza jeśli opóźnienia w realizacji projektów będą wpływać na satysfakcję klientów. Wzrost konkurencji o pracowników może skłonić przedsiębiorstwa do zwiększenia ofert benefitów i warunków zatrudnienia, co wpłynie na ich koszty operacyjne.

Nowelizacja prawa budowlanego a sektor budowlany

Nowelizacje prawa budowlanego odgrywają istotną rolę w kształtowaniu środowiska działania firm budowlanych. Wprowadzane zmiany legislacyjne mogą wpływać na prace budowlane, proces uzyskiwania zezwoleń, normy bezpieczeństwa oraz standardy jakości w branży. W kontekście braków kadrowych nowe przepisy mogą dodatkowo komplikować procedury związane z zatrudnianiem pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach, co z kolei może utrudnić procesy rekrutacyjne.

Jednak jednocześnie nowelizacja prawa budowlanego może stanowić szansę na poprawę warunków pracy w sektorze. Poprawa standardów bezpieczeństwa, promowanie szkoleń i rozwoju zawodowego, a także wprowadzenie zachęt podatkowych dla firm inwestujących w rozwój kadry mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności branży budowlanej jako pracodawcy.

Branża budowlana w 2024 roku stoi przed wyzwaniem związanym z prognozowanymi brakami kadrowymi. Prognozy wskazują na rosnące zapotrzebowanie na pracowników, zwłaszcza o specjalistycznych umiejętnościach, co może prowadzić do opóźnień w projektach oraz wzrostu kosztów. Wpływ braków kadrowych na rynek budowlany jest znaczący, obejmując aspekty ekonomiczne, operacyjne i reputacyjne firm działających w tej branży.

Kluczowe jest skoncentrowanie się na rozwoju kadry, zarządzanie efektywnością i elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego. Swoją firmę można promować np. na GoWork co jest dodatkowym sposobem na zyskanie pracowników. Dbając o opinie i promując tam oferty pracy wykończeniówka, budowlanka i inne działy firmy mogą łatwiej pozyskiwać pracowników. W obliczu tych wyzwań przedsiębiorstwa budowlane muszą być gotowe na innowacyjne rozwiązania i strategiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi. Praca w budowlance jest obecnie mniej popularna z wielu powodów i wpłynie to na braki pracowników w 2024 które będą zauważalne i większe niż w tym roku.