Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Już od 10 lat firma Vaillant wspiera SOS Wioski Dziecięce

Vaillant

Wymiana jednej kotłowni w roku to jedynie kropla w morzu potrzeb, ale takie działania, podejmowane regularnie, czynią realną zmianę. Firma Vaillant już od dekady wspiera SOS Wioski Dziecięce w modernizacji budynków, wymianie kotłowni oraz bieżących przeglądach technicznych.

Kiedy we wrześniu 2013 roku Vaillant nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce, budynki w Biłgoraju funkcjonowały już od prawie 30 lat – były to najstarsze Wioski Dziecięce w Polsce. Każde budowle należy z czasem modernizować i wymienić stare systemy grzewcze na nowe, bardziej energooszczędne, przyjazne środowisku i gwarantujące odpowiedni poziom komfortu cieplnego mieszkańcom. To właśnie wymiany kotłowni w placówkach SOS w Biłgoraju, Kraśniku czy Siedlcach i bieżące coroczne przeglądy serwisowe realizowane przez lokalnych autoryzowanych instalatorów marki sprawiły, że udało się zapewnić odpowiednią temperaturę w domach. To zagwarantowało poczucie komfortu i bezpieczeństwa dzieciom mieszkającym w placówkach.

Wkład w modernizację budynków Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce

Od początku współpracy Vaillant wyznaczył za cel sukcesywną, coroczną modernizację instalacji grzewczych i regularne przeglądy techniczne w budynkach SOS Wiosek Dziecięcych. Nowe urządzenia pozwalają obniżyć rachunki za ogrzewanie, zagwarantować dostęp do ciepłej wody dla wszystkich podopiecznych, a także dbać o środowisko.

Już w pierwszym roku współpracy firma Vaillant dokonała bezpłatnych przeglądów systemów ogrzewania oraz wymieniła instalację grzewczą na nową w jednym z domów w Biłgoraju. Rok później instalacja została wymieniona w kolejnych dwóch domach w tej samej lokalizacji. Rok 2015 przyniósł kolejne wymiany – Vaillant zapewnił ciepło w następnym domu wchodzącym w skład SOS Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju. Wymianie poddane zostały również systemy grzewcze w budynkach ogólnodostępnych – pracowni komputerowej i sali gimnastycznej. W 2017 działania modernizacyjne intensywnie przyspieszyły, dzięki czemu wymieniono 8 kotłowni w budynkach w Siedlcach oraz 9 kotłowni w Biłgoraju.

Lata od 2018 do 2022 przyniosły kolejne owocne działania. Przykładowo, nową kotłownię opartą na kaskadzie kotłów stojących ecoVIT zamontowano w jednym z Domów Młodzieży SOS w Lublinie. Nowe urządzenia zostały dobrane odpowiednio do potrzeb oraz parametrów pracy instalacji grzewczej. Kotłownia zapewniła ciepło i ciepłą wodę użytkową wszystkim mieszkającym tam podopiecznym. Wymiana kotłowni została zrealizowana przy współpracy z lokalnym partnerem.

Same wymiany instalacji to nie wszystko. Firma Vaillant zapewnia coroczne profesjonalne przeglądy instalacji grzewczych w ponad 30 domach SOS.

Vaillant

SOS Wioski Dziecięce

Wioski SOS działają w  137 krajach na świecie. W Polsce Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce istnieje od 1984 roku i prowadzi 4 Wioski SOS w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach i Karlinie oraz 18 Programów „SOS Rodzinie” w całej Polsce Obecnie pod opieką jest ponad 1800 dzieci. To organizacja dobroczynna, która opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi oraz działa na rzecz umacniania rodzin zagrożonym rozpadem.

Więcej informacji o współpracy firmy Vaillant z SOS Wioskami Dziecięcymi znajdziesz na www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/aktualnosci/informacje-ogolne/sos-wioski-dzieciece.