Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Kiedy budynek dostosowany jest do montażu stacji ładowania samochodów elektrycznych?

ładowanie samochodów elektrycznych

Zdecydowana większość właścicieli samochodów elektrycznych chciałaby, aby ich auta mogły być ładowane w miejscu zamieszkania, pracy czy w punktach użyteczności publicznej. Warto znać więc wymagania techniczne dotyczące montażu takiej stacji ładowania pojazdów elektrycznych i wymogów, które musi spełniać budynek.

Jak przygotować się na montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych w budynku?

Odpowiednie przygotowanie się na montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych jest bardzo ważne i to od niego zależy pomyślność całego przedsięwzięcia. Przede wszystkim należy znać moc przyłączeniową i umowną, rezerwę mocy w rozdzielnicy, która zasilać będzie stację, a także wybrać rodzaj stacji, wolnostojący czy naścienny.

Co ważne, warto zlecić zamontowanie stacji specjalistom, posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych możesz zlecić Sigmapolska.pl, dzięki czemu będziesz mieć pewność poprawnie wykonanej pracy i gwarancję niezawodnego urządzenia.

Jakie są wymogi dotyczące projektowania stacji ładowania aut elektrycznych w budynku?

Projektowanie i budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych wiąże się z przeprowadzeniem analiz prawnych oraz technicznych możliwości samego budynku. Należy również zadbać o odpowiednie formalności. Instalacja stacji ładowania samochodów elektrycznych, która nie należy do infrastruktury ładowania drogowego publicznego transportu, nie wymaga pozwolenia na budowę, trzeba ja jednak zgłosić do właściwego wydziału architektury i budownictwa.

Wyjątkiem są budynki, które wpisane zostały do rejestru zabytków. W ich przypadku przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę stacji ładującej należy uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków.

Obowiązkowo sprawdzić należy również, czy stan instalacji elektrycznej znajdującej się w danym budynku. To od niej zależeć będzie czy stacja ładowania pojazdów elektrycznych będzie mogła zostać zamontowana. Przygotowaniem takiej ekspertyzy musi zająć się wykwalifikowana osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia. Jeśli z ekspertyzy będzie wynikało, że instalacja oraz eksploatacja stacji ładowania będzie możliwa po przebudowaniu sieci, należy liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi z dostosowaniem infrastruktury.

Dodatkowo, po instalacji, a przed oddaniem stacji ładującej samochody elektryczne do użytku, należy uzyskać pozytywną opinię techniczną od Urzędu Dozoru Technicznego. Analogiczna sytuacja jest w momencie modernizacji stacji lub jej naprawy.

Zalety posiadania stacji ładowania pojazdów elektrycznych w budynku

Posiadanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych w budynku ma wiele zalet. Do najważniejszych należą:

  • wygoda i komfort — kierowcy nie muszą udawać się na oddalone stacje czy korzystać z niewygodnych przedłużaczy,
  • korzystanie z nocnych, tańszych taryf prądu co przekłada się na oszczędność,
  • zwiększenie atrakcyjności budynku i postrzeganie go jako miejsca dbającego o środowisko i nowoczesnego, co przełoży się na większe zainteresowanie samą nieruchomością,
  • transparentność kosztów pomoże uniknąć sytuacji konfliktowych związanych z kosztami ładowania samochodu elektrycznego.

Jak widać, stacja ładowania pojazdów elektrycznych w budynku jest niezwykle wygodnym rozwiązaniem, które warto przeanalizować i przemyśleć. Jest ciekawą inwestycją i przynieść może wiele korzyści. Odpowiednie rozplanowanie działań i dopełnienie wszelkich formalności pozwolą na sprawny montaż stacji ładowania.