Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Montaż klimatyzacji split – aspekty techniczne

Montaż klimatyzacji split

Coraz więcej osób decyduje się na montaż klimatyzacji split. Sprawdza się ona w jednym pomieszczeniu i składa się z jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej. Warto poznać aspekty techniczne montażu klimatyzacji split.

Czy do montażu klimatyzacji split potrzebne są specjalne uprawnienia? 

Oczywiście jest to konieczne. Montaż klimatyzacji split może być wykonany tylko przez wykwalifikowanego instalatora, który posiada uprawnienia f-gazowe, poparte przebytym szkoleniem, egzaminem oraz certyfikatem. Posiadanie uprawnień jest niezbędne zarówno do instalacji urządzeń klimatyzacyjnych, jak i ich konserwacji. Specjalista zdobywa potrzebną wiedzę, która pozwala na przeprowadzenie montażu jednostki zewnętrznej i wewnętrznej bez błędów i w sposób bezpieczny.      

Gdzie należy umieścić jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną klimatyzacji split? 

Mocowanie klimatyzatora na zewnątrz może odbywać się w kilku miejscach. Najczęściej jednostka zewnętrzna montowana jest na elewacji na specjalnych wspornikach. W przypadku domów wielorodzinnych montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora może odbywać się na balkonie, o ile inwestor uzyskał stosowną zgodę zarządcy budynku. Jednostka wewnętrzna klimatyzacji powinna znajdować się w miejscu dogodnym, zapewniającym efektywność pracy klimatyzacji split. Nie może być zatem przesłonięta przez meble i inne przedmioty. Nie powinna jednak znajdować się bezpośrednio nad łóżkiem czy kompletem wypoczynkowym. Nawiew nie powinien być skierowany bezpośrednio na użytkownika. Jednocześnie konieczne jest zachowanie odpowiednie odległości pomiędzy jednostkami. Odległość pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną nie może być mniejsza niż 2 metry. Konieczne jest połączenie jednostki zewnętrznej klimatyzatora z wewnętrzną za pomocą rurek miedzianych, a także zapewnienie właściwego odprowadzania skroplin.     

Jak przebiega montaż klimatyzacji split?   

Montaż jednostki wewnętrznej rozpoczyna się od montażu stelażu na ścianie. Należy wykonać otwór na przewody elektryczne, freonowe, instalację odprowadzania skroplin oraz rury łączące jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną. Do jednostki wewnętrznej podłącza się instalację freonową, elektryczną, a w przypadku wykorzystywania klimatyzacji split do ogrzewania – także kabel grzejny. Przewody należy wyprowadzić na zewnątrz przez wywiercony otwór. W następnym kroku następuje montaż jednostki zewnętrznej na wytrzymałej podkładce i instalacja odpływu skroplin. Kolejny krok to przeprowadzenie próby szczelności i odpowietrzenia układu. Na koniec instalacja może być wypełniona czynnikiem chłodniczym. Potem instalator przeszkoli użytkownika z obsługi klimatyzacji split.