Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Jakie są zasady transportu kruszyw?

transport kruszyw

Kruszywa, nawet jeśli są niewidoczne gołym okiem, stanowią podstawę wszelkiego typu inwestycji, pod które musi być odpowiednio przygotowany grunt. Służą zatem do zapewnienia stabilizacji gleby, jego odwodnienia oraz jako podłoże pod drogi i budynki. Do kruszyw zaliczamy materiały naturalne: piaski, żwiry, otoczaki itp., oraz recyklingowe, do których należy gruz po wyburzonych budynkach. Duże zapotrzebowanie na kruszywa w przemyśle budowlanym i drogowym wymusza konieczność transportu kruszyw często na długich trasach.  

Regulacje prawne dotyczące transportu kruszyw 

Specyfika transportu kruszyw wymaga odpowiedniej logistyki oraz sprzętu tak, aby zabezpieczyć sam materiał, który uznaje się w prawie za sypki, oraz bezpieczeństwo podczas transportu w taki sposób, żeby nie zagrażał innym użytkownikom dróg. W tym zakresie transport kruszyw regulowany jest prawnie. Po pierwsze, odpowiednia ustawa stanowi, że kruszywa muszą być przewożone w szczelnych skrzyniach ładunkowych, które dodatkowo muszą być zabezpieczone zasłonami, które uniemożliwią wysypanie się ładunku na drogę. W praktyce jako zasłony stosowane są różnego rodzaju folie, plandeki, siatki stalowe albo tkane i maty. Transport kruszyw odbywa się tylko na specjalnie do tego przeznaczonych wywrotkach lub na naczepach hydraulicznych wyposażonych w wysypy tylne lub boczne. Natomiast prawo drogowe reguluje wymagania dotyczące masy całkowitej pojazdu i ładunku.  

Zachowanie bezpieczeństwa przy transporcie kruszyw 

Zagrożenia, jakie pojawiają się podczas transportu kruszyw, wymusiły, aby przewozem zajęły się wyspecjalizowane firmy transportowe. W tym celu firmy zatrudniają odpowiednio przygotowaną kadrę logistyczną i wykwalifikowanych kierowców. Tabor samochodowy, który jest oczywiście najważniejszym elementem transportu, musi być jednak również fachowo przygotowany do przewozu niebezpiecznego ładunku. Z tego wynika fakt, że rolą logistyka jest, prócz przygotowania trasy i czasu transportu, również dbałość o załadunek i rozładunek kruszywa oraz kontrola spełnienia wymogów prawnych i norm bezpieczeństwa. Kierowcy natomiast muszą posiadać uprawnienia do prowadzenia samochodów ponadgabarytowych oraz przechodzić dodatkowe szkolenia, na przykład z jazdy poślizgowej.   

Wszystkie te elementy: logistyka, kierowcy, samochody dostawcze i przepisy prawne składają się na bezpieczeństwo transportu kruszyw oraz zapewniają brak możliwych strat kruszywa, spowodowanych wysypywaniem się ładunku podczas jazdy.