Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu hali produkcyjnej?

Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu hali produkcyjnej?

Hala produkcyjna jest obiektem, który wymaga stworzenia przemyślanego, skrupulatnie dopracowanego projektu. To niezwykle istotne, ponieważ jakiekolwiek błędy popełnione na tym etapie, najczęściej nie są możliwe do skorygowania na szczeblu wykonawczym. Na co zatem zwrócić uwagę przy projektowaniu hali produkcyjnej? Odpowiadamy.

Projekt hali a uzyskanie pozwolenia na budowę

Podczas tworzenia projektu hali produkcyjnej, przede wszystkim należy wziąć pod uwagę funkcje, jakie ma spełniać obiekt, a także rodzaj działalności, jakie będą w nim prowadzone. Należy pamiętać o tym, że na decyzje wydawane przez organy przyznające pozwolenie na budowę, wpływ mają m.in.:

  •         Lokalizacja budynku,
  •         Typ produkcji,
  •         Sposób magazynowania,
  •         Specyfika procesów technologicznych,
  •         Infrastruktura logistyki wewnętrznej.

To, co trzeba mieć także na uwadze, to fakt, że stworzenie hali produkcyjnej nie wiąże się jedynie z postawieniem gotowego obiektu. Wraz z rozwojem działalności przedsiębiorstwa, nierzadko konieczne jest wykonywanie dalszych prac. W związku z powyższym, projekt hali produkcyjnej powinien być elastyczny i obejmować nie tylko początkowe założenia, ale także dalsze plany związane z prowadzoną w nim działalnością i ewentualnymi, przyszłymi modernizacjami.

Projekty, których nie można pominąć

Wykonawca, który będzie odpowiedzialny za projektowanie hali produkcyjnej, musi otrzymać od inwestora szczegółowe informacje, dotyczące zarówno początkowych, jak i planowanych funkcji użytkowych obiektu. Na ich podstawie, przygotowany zostanie komplet projektów budowlanych, do których należą:

  •         Projekt architektoniczny. Jest to dokument, określający formę inwestycji, uwzględniający zasady ustanowione obowiązującymi przepisami prawa. Precyzuje on m.in. proponowane rozwiązania techniczne i materiałowe. Uwzględnia się w nim także wielkość budynku, jego funkcjonalność – czy np. ma być to hala produkcyjna z biurowcem, a także liczbę zatrudnionych pracowników.
  •         Projekt konstrukcyjny. Obejmuje on wszelkie obliczenia, dotyczące poszczególnych elementów, wchodzących w skład konstrukcji budynku.
  •         Projekt instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych. Dokument ten zawiera ogólne założenia, niezbędne obliczenia, a także warunki jakie muszą być spełnione, aby w obrębie działki możliwe było przyłączenie do sieci wodno- kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej.
  •         Projekt zagospodarowania terenu. Określa on obecny stan terenu, znajdującego się wokół hali, a także jego planowane zagospodarowanie.
  •         Projekt technologii. Jest to dokument tworzony na podstawie rodzaju wyrobów, ich złożoności, wielkości i seryjności produkcji oraz jej racjonalizacji. Jego właściwe przygotowanie, pozwala na uzyskanie lepszych wskaźników efektywności danego zakładu.

Inwestor, który chce stworzyć indywidualny projekt hali produkcyjnej, powinien zwrócić się o pomoc w tym zakresie do profesjonalnej pracowni projektowej, takiej jak np. Carcon, z ofertą której można zapoznać się pod adresem: carcon.pl. W ramach współpracy, otrzyma on w pełni profesjonalną dokumentację, stanowiącą podstawę do zrealizowania inwestycji.