Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Architekt i warunki użytkowania kasy fiskalnej w działalności

kasy fiskalne online Wrocław

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, obowiązek rejestrowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jak wygląda to w praktyce? Czy architekci również mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej? O czym należy pamiętać?

Czym jest kasa fiskalna i jakie spełnia funkcje?

Kasa fiskalna jest urządzeniem, za pomocą którego osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą rejestrować sprzedaż. Dzięki temu możliwe jest uporządkowanie danych o otrzymanych przychodach ze sprzedaży towarów i usług. Urządzenie to zapisuje także kwotę należnego podatku VAT, który co miesiąc podlega odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego. Dzięki kasom fiskalnym klienci otrzymują paragon, czyli potwierdzenie dokonania zakupu wraz z kwotą zapłaty.

Czy architekci muszą mieć kasę fiskalną?

W zasadzie wszystko zależy od tego, kim są nabywcy ich usług. Jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej architekt wykonuje projekty dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub dla rolników ryczałtowych, to tak, ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Od tej zasady istnieją jednak dwa wyjątki, dzięki którym architekci mogą skorzystać z ustawowego zwolnienia:

  • Zapłata za wykonywane usługi dokonywana jest w całości na rachunek bankowy, a z prowadzonej dokumentacji jasno wynika, czego dotyczy zapłata. Oznacza to, że całkowite wynagrodzenie architekta musi zostać przelane na rachunek bankowy. Niezależnie od tego, czy jest to cała kwota, czy tylko część, zaliczka lub zadatek- aby skorzystać ze zwolnienia, architekt nie może przyjąć gotówki. Warunkiem koniecznym jest także dokładne prowadzenie dokumentacji, tak aby można było jednoznacznie powiązać opłatę z danym zleceniem. Obowiązkowe jest więc dokładne poinformowanie klientów, jak mają zatytułować przelew za wykonane usługi.
  • W poprzednim roku podatkowym obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył kwoty 20 000 złotych. W przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku, limit ten wylicza się w sposób proporcjonalny do czasu jej trwania. Jeżeli w danym miesiącu limit 20 000 złotych zostanie przekroczony, przedsiębiorca traci możliwość do korzystania ze zwolnienia i ma dwa miesiące na to, aby zakupić kasę i za jej pomocą rejestrować sprzedaż.

Jeżeli więc architekt wykonuje swoje usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale dotyczy go któryś z powyższych punktów, może skorzystać z ustawowego zwolnienia.

Kasa fiskalna w praktyce, czyli o czym należy pamiętać?

Pierwszym obowiązkiem, z jakim spotkają się nowi posiadacze kas, jest obowiązek ich fiskalizacji. Podczas tego procesu do odpowiednich stawek VAT przypisywane są kody literowe, a całe urządzenie jest przygotowywane do rozpoczęcia pracy. Zakup urządzenia musi być także zgłoszony w Urzędzie Skarbowym. Po rozpoczęciu pracy, na kasę nabijamy każdą wykonaną sprzedaż. Bardzo ważne jest, aby na koniec dnia wydrukować paragon dobowy, a po zakończeniu miesiąca- paragon miesięczny. Co dwa lata należy także dokonać przeglądu serwisowego kasy fiskalne online Wrocław. Choć na pierwszy rzut oka to wszystko może wydawać się skomplikowane, kas fiskalnych nie należy się bać. Nowe obowiązki szybko staną się zwykłym elementem codzienności, a stosując kasę zyskamy w oczach klientów większą wiarygodność i profesjonalizm.