Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Jak wygląda ochrona i pielęgnacja drzew na placu budowy?

pielęgnacja i wycinka drzew

Chociaż wiele miejskich inwestycji jest realizowanych w pobliżu terenów zielonych, to dosyć problematyczną kwestią może być odpowiednie zabezpieczenie drzew na czas przeprowadzania prac budowlanych. Na czym polega ochrona i pielęgnacja drzew na placu budowy? Podpowiadamy.

Zabezpieczanie pni drzew na budowie

Zabezpieczenie naturalnej roślinności na terenie placu budowy jest obowiązkiem każdego wykonawcy, wynikającym z przepisów. Zasady przeprowadzenia prac budowlanych w pobliżu drzew i ich pielęgnacji określają Ustawa o ochronie przyrody i Ustawa Prawo budowlane. Niedopatrzenie tej kwestii może skutkować nałożeniem na wykonawcę sankcji przez Wydział Ochrony Środowiska. Zgodna ze standardami ochrony zieleni pielęgnacja drzew to zadanie dla profesjonalistów, którzy wiedzą, jak zabezpieczyć poszczególne ich elementy, aby nie uległy uszkodzeniu podczas wykonywania prac budowlanych.

Jednym z kluczowych działań jest zabezpieczenie pni drzew znajdujących się w sąsiedztwie powstającej inwestycji. Pień pokrywa się miękkim materiałem lub słomianą matą, a następnie okłada drewnianymi deskami o grubości co najmniej 20 mm. Bardzo istotne jest ich wąskie ułożenie i dociśnięcie opaskami lub drutem z aluminium. Podczas zabezpieczania drzew na budowie pracownicy muszą pamiętać, żeby nie uszkodzić korzeni przy podstawie. Drzewa powinny być oszalowane do umiejscowienia pierwszych gałęzi, jednak nie zawsze jest to możliwe, dlatego zaleca się zabezpieczenie pni przynajmniej do 1,7 m ich wysokości.

Ochrona gałęzi drzew na placu budowy

Gałęzie to część drzew, która również wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Zwykle dłuższe konary podbiera się i podwiązuje, aby nie zostały połamane przez maszyny. Zwłaszcza w przypadku przeprowadzania prac dotyczących elewacji warto zadbać o właściwą ochronę drzew na budowie. Bardzo niekorzystne działanie, szczególnie na korony drzew zimozielonych, mają opadające pozostałości tynku, gruzu czy też farby, które osadzają się na igłach, utrudniając asymilację. W celu zabezpieczenia drzew na placu budowy stosuje się specjalną siatkę lub folię na rusztowaniu, by zapobiec opadaniu pyłów na podłoże.

Zabezpieczanie korzeni drzew przy placu budowy

Pielęgnacja i ochrona drzew na budowie polega także na zabezpieczeniu ich systemu korzeniowego. W przestrzeni miejskiej wiele drzew ma mocno zmodyfikowane korzenie, co wynika z ich przystosowania do warunków panujących w glebie. Utrudnia to jednak ustalenie rozmieszczenia korzeni. Metodą najczęściej stosowaną przy zabezpieczaniu systemu korzeniowego drzew jest określenie bezpiecznego pola na podstawie obrysu korony powiększonego o 1-2 m. Inne rozwiązanie stanowi dodanie około 20% do długości średnicy korony. Gdy na placu budowy nie ma zbyt dużo miejsca, wyznacza się wokół pnia strefę ochronną w kształcie kwadratu o wielkości 4 × 4 m. W ten sposób można uniknąć uszkodzenia głównych korzeni, które odpowiadają za utrzymanie drzewa w ziemi.

Ochrona drzew na placu budowy jest istotna ze względu na odpowiednią ich kondycję. Uszkodzenie korzeni, konarów lub pnia podczas wykonywania prac może prowadzić do zainfekowania drzewa niebezpiecznymi grzybami, a w konsekwencji jego obumarcia. Znasz jeszcze inne działania, które wykonuje się w celu pielęgnacji i ochrony zieleni w pobliżu placu budowy? Daj znać w komentarzu.