Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Kto może zatwierdzić projekt organizacji ruchu?

projekt organizacji ruchu

Organizacja ruchu jest bardzo ważna i to w głównej mierze od niej zależy bezpieczeństwo pojazdów i pieszych na drodze. Jeśli dochodzi w niej do jakichkolwiek zmian, to muszą one być przedłożone w formie projektu, do właściwego organu. A kto się tym zajmuje i kto może zatwierdzić projekt organizacji ruchu?

Kto jest odpowiedzialny za projekt organizacji ruchu?

Projekt organizacji ruchu to zadanie polegające na stworzeniu takiej dokumentacji technicznej, która zawierać będzie wszystkie wytyczne i informacje związane z geometrią drogi czy zalecanych form organizacji ruchu. Co więcej, projekt ten wykonywany jest po szczegółowej analizie. Badania te dotyczą analizy potencjalnych zagrożeń czy intensywności ruchu.

Projekt organizacji ruchu wykonują specjaliści znający specyfikę tego procesu. Najbezpieczniej skorzystać jest z usług profesjonalnych firm, które nie tylko stworzą projekt organizacji ruchu, ale również dostarczą i zamontują urządzenia do zapewnienia bezpieczeństwa czy znaki drogowe. Przykładem działania wykorzystującego specjalistów może być organizacja ruchu z pomocą firmy Unistop, która bazując na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu, bez problemów poradzi sobie z tym procesem.

Kto zajmuje się zatwierdzaniem projektu organizacji ruchu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:

  • zarządca drogi,
  • organ, który zarządza ruchem,
  • inwestor,
  • podmiot zarządzający daną drogą wewnętrzną,
  • osoba realizująca zamówienie.

Zatwierdzeniem przedstawionych projektów organizacji ruchu zajmuje się właściwy organ Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wniosek, przez urzędników, zostaje sprawdzony pod kątem właściwości miejscowej, spełnienia wszystkich warunków formalnych oraz niezagrażania bezpieczeństwu ruchu i zgodności z przepisami prawa.

Po rozpatrzeniu projektu organizacji ruchu organ zarządzający może:

  • zatwierdzić wniosek w całości lub części,
  • odesłać celem poprawienia go,
  • odrzucić projekt.

Czy można się odwołać od decyzji organu zarządzającego ruchem?

Warto wiedzieć, że zatwierdzenie projektu organizacji ruchu to czynność, która jest organizacyjno-techniczna. Nie ma możliwości, by się od tej decyzji odwołać. To, co może zrobić strona wnioskująca, to ponowne złożenie projektu organizacji ruchu do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wykorzystując do tego celu miejscowy oddział GDDKiA.

Co jeszcze warto wiedzieć o zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu?

Niezależnie od tego, czy wniosek dotyczy czasowego, czy stałego projektu organizacji ruchu, od strony formalnej, procedura wygląda tak samo. W przypadku stałej organizacji ruchu organ zarządzający ruchem do 14 dni od jej wprowadzenia ma obowiązek przeprowadzenia kontroli zadań technicznych, które zawierał projekt. Dodatkowo jednostka, która wprowadza organizację ruchu, musi zawiadomić organ zarządzający ruchem wraz z zarządem drogi i policją, na minimum 7 dni przed dniem, w którym organizacja ruchu zacznie obowiązywać.