Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Skup oraz sprzedaż palet

palety

Palety są szeroko wykorzystywane w przemyśle oraz transporcie. Zaliczane są do podstawowych narzędzi wspomagających magazynowanie, przewożenie produktów oraz składowanie. Wiele rodzajów palet przekłada się na praktycznie niekończące się zastosowania. Palety używane trafiają do skupu, gdzie poddawane są klasyfikacji. W zależności od zużycia wędrują do utylizacji lub naprawy i zyskują drugie życie. 

Recykling palet drewnianych

Uszkodzone palety na skupach podlegają obowiązkowej klasyfikacji. Ich stan warunkuje czy trafiają do utylizacji, czy podlegają naprawie. Klasyfikowanie polega na zweryfikowaniu stanu zużycia palety, wykonaniu odpowiednich pomiarów oraz sprawdzenia mocowania wszelkich elementów palety. Przy prawidłowych pomiarach i pozytywnych oględzinach paleta otrzymuje odpowiednie oznaczenie i może trafić do ponownego wykorzystania bez konieczności wykonywania naprawy. Jeżeli stopień uszkodzenia palety jest zbyt wysoki, rozpoczyna się proces demontażu. Segregacja elementów palety pozwala na zweryfikowanie czy poszczególne składowe nadają się do ponownego wykorzystania przy naprawie innych palet. Gromadzi się je w dedykowanych pojemnikach, dzięki czemu w łatwy sposób można je weryfikować. Naprawa polega na wymianie elementów uszkodzonych i likwidacji części luźnych. Naprawione palety przemysłowe mazowieckie wracają do obiegu w celu ponownego użycia. 

Rodzaje palet

Na rynku istnieje wiele rodzajów palet, ponieważ wykorzystywane są w niezliczonych branżach. Najbardziej popularne to bez wątpienia te drewniane. Palety produkowane z elementów drewnianych są ekonomiczne, ekologiczne i przyjazne środowisku. Wymiary palet są ustalone z góry. Najczęstszym typem palet wykorzystywanym w Polsce oraz Europie są europalety. Ich wymiary zostały ustandaryzowane i wynoszą: 1200 x 800 x 144 mm. Oznaczone z boku odpowiednim stemplem EUR, który jest wyznacznikiem jakości produktu. Cechy palety dopuszczonej do użytku określa karta oceny palety. Jest praktycznym standardem pozwalającym ocenić jakość palety używanej na polskim rynku. Sprzedaż palet odbywa się na dedykowanych skupach. Niektóre z nich posiadają certyfikaty uprawniające je do wykonywania napraw palet EUR, dzięki temu zniszczona paleta euro wraca na rynek jako nienaruszona i wciąż spełniająca standardy EUR. 

Wykorzystanie palet

Główną funkcją wszelkiego rodzaju palet jest transport towarów. Dzięki zaprojektowanej budowie na ich górnej powierzchni układać można opakowania z produktami, a następnie swobodnie za pomocą dedykowanego urządzenia transportować je i układać na danym środku transportu.