Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Sondowanie statyczne a dynamiczne. Metody pomiaru gruntu

sondowanie

Każda inwestycja, która ma być zbudowana w konkretnym miejscu, musi być przede wszystkim bezpieczna i postawiona na stabilnym podłożu. Aby sprawdzić jego właściwości, warto zbadać grunt za pomocą sondowania statystycznego i dynamicznego.

Jak skutecznie zbadać grunt?

Badanie gruntu to jedna z najważniejszych czynności, jakie muszą być podejmowane przed budową nowej inwestycji. Istnieje kilka metod badania gruntu, zarówno sondowania dynamiczne, jak i sondowania statyczne znajdziesz w ofercie geodev.pl. Firma oferuje różne metody badania podłoża. Grunt badany jest często także pod kątem substancji w nim występujących, aby sprawdzić, czy nie są one toksyczne. Jest to szczególnie ważne, jeśli na gruncie postawiona ma być na przykład działka rekreacyjna czy rolnicza, lub też występują tam wody gruntowe. Takie badanie jest jednocześnie niezbędne i niezwykle istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa. Oprócz sondowania statystycznego, dynamicznego i badania jakości podłoża, wyróżniamy także sondowanie dylatometryczne DMT, które polega na wprowadzeniu w grunt specjalnej płaskiej łopatki z membraną i zbadanie w ten sposób parametrów ściśliwości gruntu.

 Czym jest sondowanie statyczne?

Sondowania statyczne są jedną z najpopularniejszych metod, stosowaną na terenie całej Unii Europejskiej. W tym zakresie rozróżniamy sondowania CPT, SCPT, CPTU. Są to metody, które pozwalają na ustalenie i skontrolowani wielu parametrów gruntu. Sprawdzane są między innymi odporność na ścinanie, kąt tarcia czy moduły ściśliwości, a także opór na stożku, tarcie na pobocznicy oraz ciśnienie porowe. Sondowanie to odbywa się za pomocą wprowadzenia w grunt specjalnego stożka elektrycznego, który jest wciskany w podłoże ze stałą prędkością (około 2 centymetrów na sekundę). Sonda statyczna CPTU jest wyposażona w specjalne czujniki, które pozwalają na badanie parametrów gruntu już w trakcie jego wciskania w ziemię.

Na czym polega sondowanie dynamiczne?

Sondowanie dynamiczne jest nieco inne niż sondowanie statyczne, jednak również pozwala na zebranie podstawowych informacji o gruncie. Samo sondowanie dynamiczne to, mówiąc w skrócie, wbijanie w grunt sondy za pomocą młota, które umożliwia de facto zbadanie oporu, jaki stawia podłoże. Sondowanie dynamiczne służy głównie do sprawdzenia stopnia zagęszczenia gruntów. Metody używa się najczęściej w odniesieniu do gruntów niespoistych, zarówno naturalnych jak i antropogenicznych (np. nasypów).

Do sondowania dynamicznego używane są sondy dynamiczne: DPL, DPM, DPH i DPSH. Przeciwnie niż w przypadku sondowania statycznego, takie badanie gruntu polega na dynamicznym wbijaniu końcówki stożkowej w podłoże ze stałą energią uderzenia.

Obydwie metody sondowania podłoża są skuteczne i potrzebne. Stosuje się je zależnie od potrzeb i parametrów, jakie chcemy sprawdzić. Sondowanie statyczne pomoże sprawdzić wiele parametrów naraz i to, w jakim odniesieniu do siebie funkcjonują, natomiast sondowanie dynamiczne nastawione jest stricte na skontrolowanie oporu podłoża.