Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Umowa deweloperska – czym jest i z jakimi opłatami się wiąże?

umowa deweloperska

Umowa deweloperska to dokument podpisywany w formie aktu notarialnego. Wiąże się
z określonymi wymogami dotyczącymi obu stron umowy, a także opłatami. Czym dokładnie jest ten rodzaj umowy? Jakie koszty obejmuje?

Umowa deweloperska zobowiązuje dewelopera do przeniesienia na kupującego praw do własności mieszkania lub domu po zakończeniu budowy. Nie stanowi ona jednak jedynej umowy, którą należy podpisać, aby stać się właścicielem lokalu, bowiem konieczne jest również podpisanie umowy przeniesienia własności. Z całą pewnością stanowi jednak ważny dokument regulujący obowiązki i prawa obu stron.

Co zawiera umowa deweloperska?

Profesjonalnie sporządzona umowa deweloperska powinna zawierać określone elementy. Należą do nich przede wszystkim dane obu stron umowy, a także miejsce oraz datę jej zawarcia. Ważnym elementem jest też cena nieruchomości, harmonogram wraz
z wysokościami wpłat na rzecz dewelopera, a także termin przeniesienia prawa własności lokalu. Do innych istotnych informacji należą m.in. numer pozwolenia na budowę, termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych, zobowiązanie dewelopera do postawienia obiektu, wydzielenia lokum oraz przeniesienia prawa własności na nabywcę, jak również określenie wysokości odsetek i kar umownych w przypadku nieterminowych wpłat.

W umowie powinny się też znaleźć szczegółowe parametry techniczne, standard prac wykończeniowych mieszkania, informacje o działce budowlanej oraz usytuowaniu nieruchomości w obrębie działki. Ponadto umowa deweloperska powinna również zawierać zasady ewentualnego odstąpienia od umowy, informację o mieszkaniowym rachunku powierniczym oraz informacje określające układ i powierzchnię pomieszczeń.

Koszty i opłaty związane z umową deweloperską

Umowa deweloperska jest podpisywana w formie aktu notarialnego, co wiąże się z obowiązkiem wizyty
u notariusza. Specjalista pobiera tzw. taksę notarialną, czyli opłatę określoną w odpowiednich przepisach i wynoszącą zazwyczaj 1-2 tys. zł w przypadku zakupu standardowego lokalu. Koszty te są dzielone po połowie z deweloperem, choć może się zdarzyć, że deweloper weźmie na siebie całość kosztów.

Podpisanie umowy zwykle wiąże się z koniecznością zapłacenia zadatku albo zaliczki dla dewelopera. Zazwyczaj wynosi ona maksymalnie 10% wartości przedmiotu umowy. Do innych obowiązkowych opłat należą też koszty wypisów aktu notarialnego, które wynoszą nie więcej niż 6 zł za stronę, co zwykle daje średnio wydatek rzędu 100-200 złotych za wypisy.

Kolejnymi opłatami ponoszonymi wraz z umową deweloperską są wpisy do księgi wieczystej. Wydatek ten wynosi 150 zł, niezależnie od wartości przedmiotu umowy czy wielkości nieruchomości. Warto pamiętać, że wszystkie wspomniane koszty są opłatami w kwocie netto, dlatego też trzeba do nich doliczyć podatek w wysokości 23%.

Kolejną obowiązkową opłatą jest podatek VAT wynoszący najczęściej 8% w przypadku lokali
z rynku pierwotnego, z kolei zakup mieszkań i domów z rynku wtórnego wiąże się
z obowiązkiem zapłaty podatku PCC, czyli od czynności cywilno-prawnych.