Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Charakterystyka technologii wciskania statycznego grodzic stalowych

grodzice stalowe

Wyróżnia się trzy metody pogrążania grodzic stalowych w gruntach w celu zabezpieczenia między innymi głębokich wykopów, do których zalicza się wbijanie, wwibrowywanie oraz wciskanie. Poniżej zajmiemy się jednak wyłącznie jedną z nich, skupiając się na tym, na czym polega technologii wyciskania statycznego grodzic stalowych oraz jej wadach i zaletach.

Jak odbywa się wciskanie statyczne grodzic stalowych?

Pogrążanie grodzic stalowych metodą wciskania najczęściej odbywa się z wykorzystanie, zdalnie sterowanych pras hydraulicznych. Mocuje się je do specjalistycznych ram startowych lub wbitych wcześniej inną metodą grodzic, dzięki temu urządzenie to może być wykorzystywane nawet w trudnych warunkach, takich jak niestabilne podłoże czy rozlewiska wodne. Po jego zamocowaniu w miejscu wykonywania prac prasy wciskają grodzice w podłoże, wykorzystując przy tym boczne łapy. Ponadto wykorzystywane do pogrążania grodzic metodą wciskania urządzenia mają także zdolność do samodzielnego tworzenia naroży szczelnej stalowej ścianki, a także łuków bez konieczności wykorzystywania dźwigów. 

Etapy prac wciskania grodzic w grunt

Wciskanie grodzic w grunt z wykorzystaniem prasy hydraulicznej mocowanej na wcześniej wbitych grodzicach opisać można w trzech punktach. 

  1. Prasa ustawiana jest na grodzicach i mocuje się do nich trzema łapami kotwiącymi, jednocześnie chwytając czwartą, boczną łapą kolejną grodzicę.
  2. Za pomocą szczęki wyciskającej, wciskana jest w grunt kolejna grodzica. 
  3. Urządzenie przemieszcza się w kierunku wykonywanej ścianki i powtarza proces od nowa. 

Zalety technologii z wykorzystaniem prasy hydraulicznej

Choć w Polsce metoda wciskania statycznego grodzic stalowych nie należy do najpopularniejszych rozwiązań, posiada ona wiele zalet. Zapytaliśmy o nie eksperta z Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Żyrardów sp. z o.o. sp.k.

Do największych zalet metody wciskania grodzic stalowych zaliczyć można całkowity brak wibracji w trakcie osadzania elementów w gruncie oraz niską emisję hałasu na poziomie do 67 dB. Dzięki temu może być ona wykorzystywana nawet w aglomeracjach miejskich, gdzie zagęszczenie budynków wokół placu budowy jest duże. Dodatkowo prasy hydrauliczne wciskające grodzice, są na tyle kompaktowymi maszynami, że ich ulokowanie w nawet wąskich miejscach nie stanowi problemu. 

Dzięki temu technologia wyciskania statycznego grodzic stalowych może być stosowana w przebiegu niemal każdych prac ziemno-budowlanych, bez względu na ich lokalizację, co daje dużą swobodę dla inwestorów.