Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Kurs SEP i uprawnienia sepowskie

Kurs SEP i uprawnienia sepowskie

Skrót SEP oraz uprawnienia sepowskie są terminami, które są doskonale znane osobom z obszaru inżynierii, głównie z branży elektrycznej oraz budowlanej. Uprawnienia SEP umożliwiają wyróżnienie się na tle konkurencji w powyższych branżach i dają przewagę podczas szukania zleceń oraz aplikowania na oferty pracy. Czym są uprawnienia sepowskie? Dlaczego warto je uzyskać?

SEP – czym są uprawnienia sepowskie?

SEP jest skrótem od Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zrzesza ono inżynierów oraz techników z branży oraz osoby, które kształcą się w celu zdobycia odpowiednich uprawnień zawodowych. Zadaniem Stowarzyszenia jest bieżące wsparcie elektryków oraz monitorowanie ich sytuacji na rynku pracy w Polsce. Uprawnienia sepowskie są wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Mają ogromne znaczenie dla doświadczonych oraz początkujących elektryków i osób zajmujących się pokrewnymi obszarami inżynierii. Potwierdzają kompetencje i umożliwiają pracę przy prądzie o danym natężeniu. Specjaliści, którzy uzyskali uprawnienia SEP mają znacznie większe szanse na uzyskanie zatrudnienia w interesujących ich firmach, zarówno elektrycznych, jak i zajmujących się produkcją podzespołów i różnego rodzaju urządzeń.

Wielu pracodawców poszukujących pracowników na stanowiska, które są związane z elektryką wymaga udokumentowania posiadania uprawnień z zakresu SEP. Dzięki takim kwalifikacjom rynek pracy jest otwarty dla specjalistów z branży elektrycznej oraz szeroko rozumianej inżynierii.

Uprawnienia SEP – jakie są rodzaje?

Można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje uprawnień SEP:

 • G1,
 • G2,
 • G3.

Uprawnienia G1 dedykowane są osobom pracującym przy instalacjach i sieciach elektroenergetycznych, które wytwarzają i zużywają prąd, czyli m.in.:

 • elektryczne sieci trakcyjne,
 • urządzenia elektrotermiczne,
 • urządzenia do elektrolizy,
 • zespoły prądotwórcze charakteryzujące się mocą powyżej 50 kW,
 • urządzenia prądotwórcze, które są przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej,
 • sieci elektryczne oświetlenia ulicznego.

Uprawnienia G2 to tak zwane kursy cieplne, które dedykowane są użytkowaniu lub monitorowaniu instalacji, urządzeń i sieci cieplnych, czyli m.in.:

 • pompy cieplne,
 • piece przemysłowe, które mają moc ponad 50 kW,
 • wentylatory, ssawki, dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,
 • kotły parowe oraz wodne, których moc wynosi ponad 50 kW,
 • instalacje i sieci cieplne razem z urządzeniami pomocniczymi, których moc przesyłu ciepła wynosi ponad 50 kW.

Uprawnienia G3 dedykowane są osobom pracującym przy instalacjach i sieciach elektroenergetycznych, które wytwarzają i zużywają prąd, czyli m.in.:

 • turbiny gazowe,
 • urządzenia służące do oczyszczania i przeróbki gazu,
 • instalacje gazowe, których ciśnienie wynosi poniżej 5 kPa,
 • urządzenia służące do magazynowania paliw gazowych,
 • sieci gazowe przesyłowe, np. gazociągi, stacje gazowe, punkty redukcyjne.

Każda kategoria jest dodatkowo podzielona na dwa osobne rodzaje uprawnień. Uprawnienia, które są oznaczone literą E są dedykowane pracom przy eksploatacji instalacji, urządzeń i sieci gazowych oraz elektrycznych. Uprawnienia D dotyczą prac przy ich dozorze. Uprawnienia SEP są niezbędne do rozwoju zawodowego. Umożliwiają poszerzenie zakresu wykonywanych prac, zwiększenie umiejętności oraz zdobywanie doświadczenia.

Uprawnienia SEP – jak je uzyskać?

Uprawnienia SEP zostają przyznane po odbyciu specjalistycznego kursu przygotowawczego i po zdaniu egzaminu. Aby przystąpić do egzaminów konieczne jest ukończenie 18. roku życia oraz posiadanie co najmniej podstawowego wykształcenia. Egzamin, dzięki któremu uzyskuje się sepowskie uprawnienia jest egzaminem państwowym, dlatego każda osoba, która uzyskała pozytywny wynik otrzyma Państwowe Świadectwo Kwalifikacyjne. Uprawnienia SEP nie są uzyskiwane dożywotnio. Należy je regularnie odświeżać co 5 lat. Odpowiada za to sam specjalista lub firma, która go zatrudnia.