Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Wentylacja strumieniowa w garażu podziemnym – najważniejsze informacje

system wentylacji

Wentylacja garażu jest konieczna, ponieważ stężenie zanieczyszczeń gazowych musi być utrzymywane na bezpiecznym, akceptowalnym poziomie. Uzyskać to można poprzez rozcieńczanie i usuwanie szkodliwych substancji, zapewniając tym samym odpowiednie warunki przebywania ludzi przez krótki czas. Rozwiązaniem, które świetnie sprawdza się w tym celu, jest wentylacja strumieniowa.

Przepisy prawa budowlanego

Przepisy prawa budowlanego w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych obejmują zarówno projektowanie i wykonanie a także wykorzystywane w tym celu materiały i urządzenia. Regulują takie zagadnienia związane z pożarem jak czas nośności konstrukcji, ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obrębie budynku oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty budowlane, możliwość ewakuacji osób, a także pracę ekip ratunkowych. 

Wentylacja strumieniowa – wymagania

Jedną z głównych niedogodności, z jakimi borykają się eksperci projektujący systemy oddymiania, jest wysokość garażu, a dokładniej przestrzeń, w której gromadzi się dym. Zgodnie z przepisami minimalna wysokość budynku to co najmniej 2,2 m i 2 m od dna kanałów i instalacji, ale ta wartość nie jest wystarczająca dla systemów oddymiania. W przypadku instalacji przepływowej wysokość musi wynosić około 2,5 m.

Sposób działania wentylacji strumieniowej 

System wentylacji strumieniowej wykonuje minimum 10 wymian powietrza na godzinę. Dobrze zaprojektowany i wykonany system powinien zawierać dwa wentylatory o wystarczającej wydajności, co zapewnia działanie systemu z 50% wydajnością w przypadku awarii jednego wentylatora. Po wykryciu pożaru punkty nawiewu i wywiewu muszą być natychmiast aktywowane. Uruchomienie wentylatorów odrzutowych może być opóźnione, biorąc pod uwagę przewidywany czas ewakuacji.

Dodatkowo wentylacja strumieniowa powinna mieć zasilanie awaryjne na wypadek pożaru. Zapewniając te wszystkie elementy, można być pewnym, że cała instalacja będzie spełniała swoje zadanie.

Więcej informacji o systemach wentylacji pożarowej można znaleźć na: https://www.promat.com/pl-pl/budownictwo/centrum-wiedzy/strefa-eksperta/59112/system-wentylacji-pozarowej/