Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Pomiary wentylacji – dlaczego trzeba je robić?

pomiar wentylacji

Pomiary wentylacji są konieczne do tego, aby stwierdzić właściwe działanie systemu wentylacji zamontowanego w budynku. Bez względu na przeznaczenie budynku warto wiedzieć, jaki jest poziom wykonania i wydajności w trakcie pracy. Spełnienie odpowiednich norm jest bardzo istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy, gdyż zapewnia wydajną pracę. Co więcej, jest również wymagane prawem. W praktyce oznacza to, że zbyt niski stopień przepustowości wymiany powietrza może powodować również kary finansowe za nieprzestrzeganie odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymogi prawne wobec budynków

Mechaniczna wentylacja wywiewna lub nawiewno-wywiewna jest, według polskich norm budowlanych, konieczna wszędzie tam, gdzie wentylacja grawitacyjna nie jest odpowiednio wydajna lub po prostu nie może być zastosowana. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że w pomieszczeniach trzeba zachować taki poziom przepływu powietrza, aby nie narażać przebywających w nim ludzi na oddychanie powietrzem szkodliwym dla zdrowia.

Obowiązkowe pomiary wentylacji

Pomiary skuteczności działania wentylacji są niezbędne wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie w postaci nadmiernej ilości pyłów czy też substancji chemicznych. Należy zadbać o wentylację także wszędzie tam, gdzie istnieją pomieszczenia bez okien lub pomieszczenia wyposażone w klimatyzatory. Pomiary wentylacji służą w tym wypadku uzyskaniu pewności co do prawidłowego działania całego systemu wentylacji budynku. Dokonanie pomiarów wentylacji określi dokładnie stopień wymiany powietrza, co z kolei umożliwi korzystanie z niego bez ryzyka wystąpienia schorzeń związanych z długotrwałym oddychaniem tym samym powietrzem. 

Ustalenie niezbędnych prac konserwatorskich

Regularny pomiary wentylacji są istotne dla okresowych badań ilości przepływu powietrza. Taki pomiar, odpowiednio wykonany przez specjalistów w tym zakresie, pozwala na określenie, czy system wentylacji potrzebuje w danym momencie prac konserwatorskich. Właściwe opiekowanie się systemem wentylacji zapewnia jego bezproblemową pracę przez przez długi czas. 

Pomiar wentylacji każdego budynku

Badanie takie jak pomiar ilości przepływu powietrza w systemie wentylacji jest konieczny również w przypadku pomieszczeń w budynkach mieszkalnych. Utrzymanie właściwego poziomu wentylacji nawet tam, gdzie nie używa się substancji chemicznych i nie występuje pylenie jest wymagane do tego, by zapewnić właściwą ochronę wszystkim jego użytkownikom. Źle wentylowany budynek to oznaka tak zwanego syndromu chorego budynku, niebezpiecznego dla zdrowia jego użytkowników.