Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Jak przystosować budynek dla osób niepełnosprawnych?

Producent wind

Niepełnosprawności może być wiele, fizyczna, zmysłowa, czy umysłowa. Może być ona wrodzona albo nabyta. W wielu przypadkach takie osoby zmuszone są do poruszania się na wózku inwalidzkim, inne o kulach, czy o balkoniku. W każdym z tych przypadków warto takiemu komuś pomóc, jako osoba prywatna, czy też całe miasto, umożliwiając jej poruszanie się windami, czy chociażby montując barierki przy schodach. Tutaj rodzi się pytanie, jak dokładnie przystosować budynek do osób niepełnosprawnych?

Co warto uwzględnić w budynkach przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością?

Jeśli w Twojej okolicy ma dojść do budowy budynku, który ma być przyjazną placówką dla osób niepełnosprawnych, warto dowiedzieć się, co jest niezbędnymi udogodnieniami dla takich osób. Przede wszystkim na pierwszym miejscu powinna znaleźć się winda, która umożliwi łatwiejsze i szybsze poruszanie się o kulach, czy na wózku inwalidzkim. W przypadku chęci zamontowania windy zapraszamy do kontaktu z serwisem wind Komodo, mieszczącym się przy ul. Złotno 41 w Łodzi; szczegóły oferty dostępne są na stronie: https://www.komodo-windy.pl/ lub pod numerem telefonu: +48 530 070 220. Firma stosuje najwyższe zasady bezpieczeństwa, działając w myśl obowiązującej dyrektywy dźwigowej, maszynowej i narzędziowej.

Kolejnym krokiem z pewnością są przyciski i sygnalizacja przystankowa, dla osób z upośledzeniami zmysłowymi. Ważnym aspektem będzie także zamontowanie przycisków, które przy okazji mają komunikaty napisane alfabetem Braille’a. To udogodnienie pomoże osobom niemym.

Ważną informacją jest także to, iż w budynkach przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami powinien pojawić się jeden dźwig, którego zadaniem będzie przewożenie chorych na noszach, ale także na przykład wózkach inwalidzkich. Ważnym aspektem jest również to, iż dotarcie do każdej windy w takim budynku powinno być dla osób niepełnosprawnych ułatwione, niezależnie od tego, na którym piętrze dana winda się znajduje.

Windy dla niepełnosprawnych

Restrykcje dotyczące wind, w budynkach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

Przestrzeń manewrowa przed windą

Zgodnie z prawem budowlanym przed windą powinna znajdować się przestrzeń umożliwiająca swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Taka przestrzeń mieści się między drzwiami przystankowymi windy a równoległą do nich ścianą i wynosi 1,6 metra odległości od tych dwóch punktów.

Wymiary kabiny i drzwi

Jeżeli przestrzeń manewrowa przed windą ma swoje zasady, analogiczne reguły będą obowiązywać wewnątrz windy, także w kwestii wymiarów jej drzwi. Zgodnie z “Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” minimalne wymiary, jakie powinny posiadać windy osobowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych to 1100×1400 mm. Dla dźwigu kątowego zasady zmieniają się, ponieważ posiada on dwa wejścia pod kątem 90 stopni. Wówczas minimalne wymiary kabiny wynoszą 1400×1400 mm. Co do drzwi zasady są proste: mają być one przesuwne, automatyczne, a ich optymalna szerokość wynosi 900 mm.

Przyciski i sygnalizacja przystankowa

Przyciski umieszczone na ścianie kabiny windy powinny znajdować się w zasięgu ręki osoby z niepełnosprawnością ruchową, czy osoby o niskim wzroście (karłowatość/niedobór wzrostu). Optymalna wysokość elementów sterowych: w granicach między 0,9 a 1,1 m odległości od podłogi. Zalecane jest także to, aby barwa i jaskrawość drzwi przystankowych oraz otaczających je ścian kontrastowały ze sobą, wówczas osoby niedowidzące/seniorzy łatwiej zlokalizują wejście do windy.