Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Zostań magistrem architektury w ramach studiów II stopnia

architektura

Skończyłeś architekturę I stopnia lub kierunek pokrewny? Chcesz dalej poszerzać swoją wiedzę i podnosić kompetencje? Zapisz się na  studia II stopnia.

Architektura to kierunek, który daje duże możliwości rozwoju oraz ciekawą i dobrze płatną pracę. Jest to również jeden z tzw. zawodów przyszłości, a specjaliści w tej dziedzinie będą potrzebni zarówno za 5, 10, jak i 15 lat. Warto więc postawić na pełne, kompleksowe wykształcenie, otwierające drzwi do kariery. Studia II stopnia pozwalają na otrzymanie kolejnego tytułu naukowego – magistra inżyniera.

Gdzie warto studiować?

Architektura jest popularnym kierunkiem, który można znaleźć na wielu zarówno państwowych, jak i prywatnych uczelniach. Warto jednak zwracać uwagę na ich renomę, zatrudnioną kadrę oraz standardy nauczania. To wszystko decyduje bowiem o jakości przyszłej nauki. Jeśli szukasz uczelni w stolicy, na szczególną uwagę zasługuje warszawska Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania. Można tam studiować architekturę I oraz II stopnia w trybie stacjonarnym i stacjonarnym weekendowym, co stanowi sporą innowację i pozwala na najlepsze dopasowanie grafiku zajęć do własnych możliwości czasowych. Zajęcia odbywają się w języku polskim oraz angielskim, co z pewnością ucieszy zagranicznych studentów.  Dużą zaletą uczelni jest również fakt, że wystawiany przez nią dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku architektura stanowi podstawę do uznania kwalifikacji zawodowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej, co otwiera absolwentom drogę do międzynarodowej kariery.

WSEiZ dba nie tylko o teoretyczny, ale również praktyczny profil kształcenia, dlatego współpracuje z pracownią projektową Archimed, która jest patronem kierunku. Pozwala to na poznanie specyfiki zawodu od podszewki i ułatwia późniejszą adaptację w środowisku.

Zobacz: https://wseiz.pl/uczelnia/wydzial-architektury/architektura-ii-stopnia/

Co dają studia II stopnia na kierunku architektura?

Są to przede wszystkim dodatkowe kompetencje oraz poszerzona, ugruntowana wiedza. W toku nauki studenci pogłębiają znane już zagadnienia oraz przyswajają zupełnie nowe. Szczególny nacisk kładziony jest na te dotyczące równowagi ekologicznej, współczesnych wymagań technicznych projektowanych przestrzeni oraz potrzeb funkcjonalnych i zdrowotnych ich docelowych użytkowników. Do najważniejszych umiejętności należą:

  • Planowanie przestrzenne;
  • Projektowanie urbanistyczne, architektoniczne i konserwatorskie;
  • Samodzielne rozwiązywanie różnorodnych problemów budowlanych, konstrukcyjnych, technologicznych itp.;
  • Współpraca z innymi jednostkami i instytucjami, m.in. konserwatorem zabytków, inspektorem budowlanym itp.;
  • Znajomość oraz umiejętność zastosowania przepisów oraz procedur techniczno-budowlanych;
  • Przestrzeganie etyki zawodowej

Jak zwiększają się perspektywy zawodowe?

Ukończenie studiów II stopnia na kierunku architektura znacząco zwiększa szanse na zatrudnienie i dodaje absolwentowi prestiżu. Może on starać się o zatrudnienie w pracowniach projektowych oraz konserwatorskich, firmach budowlanych i jednostkach administracji samorządowej. Możliwe jest również prowadzenie własnej działalności lub kontynuowanie kariery naukowej na uczelni.