Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Komu zlecić roboty geotechniczne?

roboty geotechniczne

Każda większa budowa musi być zaplanowana w miejscu, gdzie został zbadany grunt. Podłoże pod budowę może być różne, a jego elastyczność lub jej brak, niejednokrotnie może skutkować przykrymi niespodziankami. Kwestią gęstości podłoża i odpowiednim jego przygotowaniem zajmują się firmy geotechniczne.

Czym jest geotechnika i jakie prace wchodzą w jej zakres?

Geotechnika jest dziedziną wiedzy, która zajmuje się szeroko pojętym badaniem gruntu pod różnego rodzaju inwestycje. To gałąź inżynierii, która łączy w sobie nauki o ziemi i składnikach, które się w niej znajdują, z nowoczesną techniką. Dzięki tej kombinacji, geotechnicy mogą wpłynąć na grunt tak, aby możliwe było wybudowanie na nim różnego rodzaju konstrukcji. Roboty geotechniczne wykonywane przez firmę Keller to zarówno badania gruntu, jak i prace, które pozwolą dostosować go pod budowę.

W skład prac geotechnicznych wchodzą między innymi wszelkie technologie wzmocnienia podłoża, takie jak: stabilizacja gruntu (na przykład kolumnami żwirowo – betonowymi czy kolumnami DSM), zagęszczanie dynamiczne i impulsywne, czy też mieszanie objętościowe. Geotechnika to także sprawdzanie stabilności gruntu wokół już istniejących budowli oraz badanie składu i zanieczyszczenia gleby – jest to niezwykle ważne zwłaszcza w przypadku działek rolniczych czy rekreacyjnych.

Kto wykonuje prace geotechniczne?

Same badania gruntu wykonują geologowie bądź geotechnicy. Natomiast aby móc wykonywać badania i ekspertyzy, fachowcy muszą mieć uprawnienia geologiczno – inżynierskie. Istnieją różne kategorie budynków i nie do każdego ekspertyzę może wykonać sam geolog. W przypadku kategorii I i II budynków możliwa jest praca tylko i wyłącznie geologa, natomiast przy budynkach kategorii II i wyżej, czyli wszystkich budynkach wielkopowierzchniowych oraz użyteczności publicznej, geologa musi zastąpić geotechnik.

Należy pamiętać, że samo zbadanie nośności gruntu czy też wykonanie ekspertyzy jest bardzo często zalecane przez firmę architektoniczną. Jeśli grunt nie nadaje się pod budowę konkretnej inwestycji, należy skonsultować się z firmą, która wykonuje prace mogące zmienić parametry gruntu.

Jak zaleźć dobrą firmę geotechniczną?

Firmy geotechniczne, które oprócz oceniania nośności gruntu wykonują prace, pozwalające na dalszą budowę, powinny składać się z zespołu profesjonalistów. Firma geotechniczna, która zajmie się zagęszczaniem gruntu musi zatrudniać specjalistów, którzy mają uprawnienia na konkretne maszyny oraz doświadczenie w przekopywaniu gruntu. Techniki, które sprawiają, że na konkretnym podłożu można posadowić budynek, są skomplikowane i wymagają użycia specjalistycznych metod. To od nich zależy bezpieczeństwo całego budynku, bez nich nie można zacząć dalszej budowy.

Jeśli chcesz wybrać najlepszą firmę geotechniczną, sprawdź przede wszystkim kompetencje osób w niej pracujących. Nie zaszkodzi także poszukać opinii w Internecie. Od profesjonalizmu firmy zależy bezpieczeństwo budynku, warto więc poświęcić trochę czasu, aby wybrać jak najmądrzej.