Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Przepisy dotyczące awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Każdy budynek, w którym zanik zasilania może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, powinien być wyposażony w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Jego zadaniem jest zapewnienie sprawnej oraz bezproblemowej ewakuacji w sytuacji zagrożenia. W przypadku ewakuacji istotną rolę pełnią także znaki bezpieczeństwa. Co warto wiedzieć na temat tych dwóch systemów oświetleniowych?

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – gdzie należy je stosować? 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno znajdować się między innymi w pomieszczeniach widowni kin, teatrów, filharmonii oraz innych sal widowiskowych, wszelkiego rodzaju pomieszczeniach przeznaczonych dla ponad 200 osób oraz muzeach. Tego typu oświetlenie wymagane jest również w garażach o powierzchni 1000 metrów kwadratowych, które oświetlane są wyłącznie przez światło sztuczne.  

Ponadto awaryjne oświetlenie ewakuacyjne jest wymogiem dla każdej drogi ewakuacyjnej. Więcej informacji te ich temat znajdziesz na stronie https://www.promat.com/pl-pl/budownictwo/biuro-projektowo-inzynierskie/uslugi/

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz znaki bezpieczeństwa – wymagania 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno zostać zamontowane w taki sposób, aby uruchamiało się nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania podstawowego, ale również w sytuacji uszkodzenia częściowego. W czasie ewakuacji oświetlenie to powinno działać nie krócej niż jedną godzinę.  

Ważne jest również odpowiednie rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego. Powinno ono być poparte wcześniejszymi obliczeniami natężenia oświetlenia w miejscach, w których przewiduje się najmniej korzystne warunki. Przepisy dotyczące oświetlenia awaryjnego zapisane zostały w licznych rozporządzeniach oraz normach. Jeśli chodzi o same znaki bezpieczeństwa to powinny być one oświetlone w taki sposób, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji. Wszelkie wymaganie dotyczące wspomnianych znaków znajdują się w normie PN-EN ISO 7010:2012/A1:2014-04.