Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

A może w specjalnej strefie ekonomicznej

działki na mazurach

W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych. Składają się one z podstref, niejednokrotnie obejmujących po kilkadziesiąt gmin, jak choćby Katowicka czy Kostrzyńsko-Słubicka. SSE służą podniesieniu rozwoju gospodarczego konkretnego regionu, wprowadzając ulgi finansowe dla inwestorów wraz z udostępnieniem uzbrojonego terenu. Przedsiębiorcy mają możliwość zwolnienia z podatku dochodowego CIT albo PIT.

Funkcjonowanie SSE nie jest zaplanowane na czas nieograniczony. W 2013 roku Rada Ministrów przedłużyła ich funkcjonowanie do 2026 roku. Zwiększono też limit powierzchni polskich SSE z 12 tys. ha do 25 tys. ha.

Znaczenie dla regionów biedniejszych

Specjalne Strefy Ekonomiczne mają ogromne znaczenie dla rozwoju regionów najbiedniejszych, między innymi dla województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie dochód na jednego mieszkańca wciąż należy do najniższych w Polsce. Tu pierwszym powiatem warmińsko-mazurskim (co było m.in. inicjatywą tutejszego samorządu) objętym ulgami SSE okazał się gołdapski. Tutejsza podstrefa wchodzi w skład Suwalskiej Specjalnej strefy ekonomicznej. Większość podstref SSSE znajduje się w województwie podlaskim.

Warto podkreślić, że podstrefa gołdapska miała decydujący wpływ na radykalne zmniejszenie tutejszego bezrobocia, które było największe w Polsce. Działają tu między innymi firmy branży metalowej, papierniczej (produkcja kopert i kartonów) oraz tworzyw sztucznych (produkcja jachtów). Aktualnie zarządzający podstrefą zmieniają jej granice co pozwoli na udostępnienie kolejnych działek inwestorom. Większość podstref SSSE znajduje się w województwie podlaskim.

Natomiast niemal wszystkie powiaty województwa warmińsko-mazurskiego obejmuje Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Obejmuje powierzchnię około 1058 ha. W kilku podstrefach W-MSSE są działki inwestycyjne do sprzedania. Mimo to ceny gruntów w podstrefach SSE nie zawsze są niższe niż w innych częściach danego powiatu.

Zarządzanie i warunki inwestowania

Strefami w imieniu ministra gospodarki zarządzają spółki i od niej przedsiębiorca powinien uzyskać zezwolenie na działalność. Warto wiedzieć, że niektóre podstrefy stawiają dosyć rygorystyczne wymogi, jeśli idzie o rodzaj działalności. Na przykład we wspomnianej podstrefie gołdapskiej bierze się mocno pod uwagę sąsiedztwo strefy uzdrowiskowej.

Zainteresowani inwestowaniem w SSE i ulgami podatkowymi mogą korzystać z kalkulatora znajdującego się na portalach.

Zatem działki na Mazurach nie muszą się nam kojarzyć tylko z turystyką lub rolnictwem, ale również z innymi branżami.