Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Szkolenia BHP – co warto o nich wiedzieć

szkolenie BHP

Przestrzeganie zasad BHP to podstawa we wszystkich przedsiębiorstwach. Jest to żelazna zasada, która musi być przestrzegana nie tylko przez pracownika, ale również przez pracodawcę. Na szkoleniach BHP nabywa się niezbędnych informacji na temat zagrożeń, ich unikania oraz higieny pracy. Stosowanie się do zasad znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy.

Typy szkoleń BHP

Rodzaje szkoleń BHP obejmują szkolenia wstępne oraz okresowe. Szkolenia wstępne to takie, które powinny zostać przeprowadzone w pierwszym dniu zatrudnienia pracownika, zanim zostanie dopuszczony do pracy. Do szkolenia wstępnego zaliczyć można:

  • instruktaż ogólny – przeznaczony dla wszystkich pracowników
  • instruktaż stanowiskowy – związany z działaniem czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych

Szkolenia okresowe wykonuje się do dwunastu miesięcy od daty szkolenia wstępnego. Wyjątkiem w tym wypadku są pracodawcy oraz kierownicy, dla których obowiązek odbycia szkolenia okresowego przypada na okres do sześciu miesięcy. Wszelkie szkolenia BHP powinny odbywać się w czasie pracy oraz na koszt pracodawcy. Punktem koniecznym każdego szkolenia jest potwierdzenie na piśmie zapoznania się ze wskazówkami oraz instrukcjami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Forma szkolenia BHP

Forma przeprowadzonego szkolenia BHP zależy od zajmowanego stanowiska przed danego pracownika. Pracodawcy wykonujący zadania służby BHP powinni odbyć szkolenie zorganizowane w postaci kursy czy seminarium. To samo tyczy się pracodawców oraz kierowników, z tym wyjątkiem, że mogą również oni odbyć szkolenie w formie samokształcenia kierowanego. Poprzez instruktaż należy realizować szkolenia BHP dla pracowników na stanowiskach roboczych. Ostatni typ to pracownicy inżynieryjni, techniczni, administracyjno-biurowi oraz pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne. Dla ostatniej grupy wymogiem koniecznym jest organizacja szkolenia w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. W celu zdobycia większej ilości informacji na temat kursów bezpieczeństwa i higieny pracy należy posłużyć się wyszukiwarką internetową oraz frazą szkolenia BHP Warszawa.

Szkolenia BHP e-learningowe

Dzisiejsza technologia pozwala na zdalne przeprowadzanie szkoleń BHP. Niestety to udogodnienie nie jest przeznaczone dla wszystkich. Pracownicy operujący na stanowiskach roboczych zobowiązani są do odbycia szkolenia BHP w formie tradycyjnej. Przepisy dopuszczają możliwość e-learningowego szkolenia BHP u wszystkich pozostałych grup pracowniczych.