Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Wentylacja strumieniowa w garażu podziemnym – najważniejsze informacje

Wentylacja strumieniowa

Odpowiednia wentylacja w garażach podziemnych zapewnia bezpieczeństwo. Podczas ewakuacji spowodowanej pożarem zapobiega wystąpieniu zbyt wysokiej temperatury lub zadymienia.

 Warto poznać najważniejsze informacje dotyczące tego zagadnienia.

Parametry wentylacji strumieniowej w garażu podziemnym

Powierzchnia garażu powinna wynosić przynajmniej 1500 m2, a na każdym piętrze (w przypadku garaży kondygnacyjnych) dla powierzchni powyżej 1500 m2 muszą być dwa wyjścia ewakuacyjne w tym wjazd/wyjazd.

Odległość do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego nie może przekraczać 40 m. Zawsze jednak trzeba zastanowić się, czy odległości tej nie można skrócić, by zapewnić większe bezpieczeństwo osób korzystających z parkingu.

Podczas tworzenia systemu strumieniowego oddymiania konieczne jest zachowanie odpowiedniej wysokości. Do samej instalacji strumieniowej wystarcza wysokość ok. 2,5 m, jednak do oddymiania kanałowego należy zachować wysokość 3 m.

Projektowanie systemów wentylacji strumieniowej oddymiającej

Prawo nie określa szczegółowych wytycznych, jednak należy pamiętać o pewnych kwestiach. Trzeba zadbać, by system brał pod uwagę geometrię budynku i nie prowadził do uciążliwości w eksploatacji. Istotne jest określenie celów, takich jak np. ochrona obiektu i mienia, zapewnienie bezpieczeństwa, zapewnienie warunków ewakuacji.

Następnie należy także wskazać czynniki pożarowe, które mogą wpłynąć m.in. na moc pożaru i wyznaczyć cele funkcjonalne, do których zalicza się takie kwestie, jak to, że:

  • ekipy ratownicze potrzebują dostępu na 15 m od ogniska pożaru;
  • temperatura w pomieszczeniu nie może przekroczyć 60oc na wysokości 1,8 m;
  • widzialność musi być zachowana na 10 m;
  • wartość strumienia promieniowania cieplnego nie może przekroczyć 2,5 kw/m2.

Na koniec trzeba dokonać obliczeń tradycyjnych lub z wykorzystaniem metody CFD oraz wybrać odpowiedni standard projektowy. Więcej informacji o systemach wentylacji pożarowej można znaleźć na: https://www.promat.com/pl-pl/budownictwo/centrum-wiedzy/strefa-eksperta/59112/system-wentylacji-pozarowej/.