Centrum Projektowo Budowlane

Produkcja mebli, projekty domów, materiały budowlane

Najwyższy budynek w Polsce

Varso - najwyższy budynek w Polsce

Określenie wysokości budynku nie jest łatwe, istnieje bowiem kilka stosowanych metodologii mierniczych. Wysokość budynku możemy mierzyć do dachu;  Inna metodologia to mierzenie wysokości całkowitej budynku – zależy to od przyjętej konwencji. Niekiedy podaje się także liczbę kondygnacji. Ponadto w architekturze stosuje się rozróżnienie pomiędzy budynkami a budowlami. Czym innym jest wiec najwyższy budynek w Polsce, a czym innym najwyższa budowla w Polsce. Najwyższy budynek w Polsce to już od kilkudziesięciu lat Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Chodzi tu jednak o wysokość całkowitą. Trzeba mieć na uwadze, że Pałac Kultury ma wysoką, cienką iglicę, której nie można uznać za element powierzchni użytkowej. Budynek Pałacu Kultury zaopatrzony jest także w maszt radiowo-telewizyjny, którego nie można nazwać elementem architektonicznym. Określenie, który budynek jest najwyższy, zależy więc od sposobu mierzenia. Najwyższą budowlą w Polsce był natomiast maszt radiowo-telewizyjny w Gąbinie. Najwyższym budynkiem w trakcie realizacji jest warszawski drapacz chmur Varso.

Pałac Kultury i Nauki i Varso

Warszawski Pałac Kultury i Nauki (PKiN), obecnie najwyższy budynek w Polsce, mierzy sobie 188 metrów do dachu. Wysokość całkowita PKiN wynosi natomiast aż 237 metrów. Chociaż powstał już kilkadziesiąt lat temu, Pałac Kultury jest także dziś piątym pod względem wysokości budynkiem całej Unii Europejskiej. Stanowi imponujący symbol Warszawy, wzbudza jednak wiele kontrowersji. Powstał w okresie stalinizmu, stanowi więc symbol zniewolenia Polski pod rządami komunistycznymi –  wiele osób domaga się nawet jego wyburzenia. Jest to przy tym budynek nie tylko o znacznej wysokości, ale także o dużej powierzchni użytkowej, mieszczący w sobie wiele pożytecznych instytucji naukowych i kulturalnych (w tym kilka teatrów), a nawet basen. Po kilkudziesięciu latach oczekiwania powstaje jednak w Warszawie wyższy budynek, wieżowiec Varso. Będzie on liczył sobie 310 metrów wysokości całkowitej i 230 metrów wysokości do dachu.

Maszt radiowo-telewizyjny w Gąbinie

Maszt radiowo-telewizyjny w Gąbinie, znany także jako maszt radiowy w Konstantynowie, był najwyższą budowlą, która kiedykolwiek powstała na terenie kraju. Nie można go jednak uznać za najwyższy budynek Polski, ponieważ według terminologii architektonicznej jest to budowla. Przez kila lat maszt ten był nawet najwyższa budowlą na świecie – liczył sobie aż 646 metrów wysokości.

Historyczne najwyższe budynki w Polsce

Pierwszym budynkiem kraju, który po raz pierwszy przekroczył wysokość 100 metrów, jest katedra w Świdnicy. Przez wieki do najwyższych budynków należały właśnie wieże kościelne. Wysokie kościoły powstawały w Polsce zwłaszcza w okresie gotyku, buduje się je jednak także dzisiaj – przykładem może być (nie zawsze uznawana za szczególnie gustowną) Bazylika w Licheniu, której wieża ma 141 metrów wysokości. Do współczesnych wysokich budynków należy także wieżowiec Sky Tower we Wrocławiu. Ma on 212 metrów wysokości całkowitej, ale przy tym aż 206 metrów wysokości do dachu. Może więc być słusznie uznawany za budynek wyższy, niż Pałac Kultury. Jak zauważyliśmy na początku artykułu, zależy to od przyjętej metody liczenia: można więc przyjąć, że najwyższy budynek kraju wcale nie znajduje się w Warszawie, ale we Wrocławiu.

najwyższe budynki na świecie
Najwyższe budynki świata

1 thought on “Najwyższy budynek w Polsce

  1. Warszawski Pałac Kultury i Nauki (PKiN), obecnie najwyższy budynek w Polsce, mierzy sobie 188 metrów do dachu. Wysokość całkowita PKiN wynosi natomiast aż 237 metrów.

Comments are closed.